Liquid Wind

Vårt åtagande

Liquid Wind är ett bolag med ambitionen att elektrifiera både svensk och internationell sjöfart genom att producera grönt elektrobränsle. Det klimatneutrala, flytande bränslet är baserat på koldioxid från skogen och grön vätgas, företaget kan därmed erbjuda svenska och internationella rederier en möjlighet att snabbare ersätta nuvarande fossila marina bränslen.

Liquid Wind planerar att under 2024 ha sin första produktionsanläggning, FlagshipONE, på plats i Örnsköldsvik. Anläggningen kommer producera 50 000 ton e-metanol per år, som kan ersätta fossila drivmedel och därmed bidra till en årlig minskning av 100 000 ton koldioxidutsläpp. Till 2030 räknar bolaget med en etablering av ytterligare 10 anläggningar i Sverige och andra delar av Skandinavien, med ett långsiktigt, globalt mål om 500 anläggningar till 2050.

Genom att ersätta fossila bränslen med Liquid Winds elektrobränsle och med 500 anläggningar på plats till 2050, kan bolaget bidra med att reducera koldioxidutsläppet med 50 miljoner ton per år.