Lokalproducerat i Väst AB

Vårt åtagande

Vår rådgivning kommer att fokusera kring klimatsmarta förpackningar när producenter vill ha rådgivning kring förpackningsfrågan. Vi kommer aktivt fokusera rådgivning mot spillminimering både när det gäller råmaterial samt resurser så som värme, el och vatten etc.