Marks kommun

Vårt åtagande

Marks kommun planerar att arbeta med alla fokusområden inom Klimat 2030. Kommunen har ambitionen att göra följande åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan:

  • Hållbara transporter: Användning av fossila bränslen ska minska. Kommunanställda uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt genom förmåner såsom elcyklar och kollektivtrafikkort.
  • Klimatsmart och hälsosam mat: Inom skola, vård och omsorg arbetas aktivt med projekt och aktiviteter med fokus på matsvinn.
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster: Kommunen planerar att skapa förbättrade förutsättningar för ökat återbruk och återvinning samt att öka kunskapen om hållbara livsstilar.
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler: Kommunen har en ambition att använda mer solel och att energieffektivisera och förbättra inomhusmiljö i kommunala lokaler.

 

Kommunernas klimatlöften

 

Marks kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation