Marks kommun

Vårt åtagande

Marks kommun planerar att arbeta med alla fokusområden inom Klimat 2030. Kommunen har ambitionen att göra följande åtaganden för att bidra till minskad klimatpåverkan:

  • Hållbara transporter: Användning av fossila bränslen ska minska. Kommunanställda uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt genom förmåner såsom elcyklar och kollektivtrafikkort.
  • Klimatsmart och hälsosam mat: Inom skola, vård och omsorg arbetas aktivt med projekt och aktiviteter med fokus på matsvinn.
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster: Kommunen planerar att skapa förbättrade förutsättningar för ökat återbruk och återvinning samt att öka kunskapen om hållbara livsstilar.
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler: Kommunen har en ambition att använda mer solel och att energieffektivisera och förbättra inomhusmiljö i kommunala lokaler.

 

Kommunernas klimatlöften

Marks kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Marks kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 12, 14, 15, 16 och 17.