Marketplace Borås

Vårt åtagande

Vi vill bidraga genom att få företagen och allmänheten i Borås att tänka hållbarhet, miljövänliga framtida kvalitéer, miljövänligt köpbeteende, tex. genom att plastbanta sin garderob. Vi vill även verka inom satsningen Design för en hållbar livsstil , d.v.s. förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster!