Markexpo AB

Vårt åtagande

Vi bygger energiproducerande och klimatkompenserade ekologiska småhusfastigheter. Samtliga transporter klimatkompenseras genom trädplantering, främst i Afrika. Vi ska byta alla skadliga byggmaterial mot bättre alternativ. Alla hus vi bygger ska leverera ett överskott av energi.