Meal Makers

Vårt åtagande

På Meal Makers digitala marknadsplats kan privata och offentliga kök få möjlighet köpa livsmedel som riskerar att bli matsvinn, direkt från producentens lager. Detta blir ett komplement till deras ordinarie livsmedelsupphandling, och ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin.

Meal Makers åtagande är att verka för en halvering matsvinnet i livsmedelsbranschen fram till 2030, genom att aktivt upplysa och jobba med lösningar kopplat till matsvinn. Livsmedel står för nästan en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att ifrågasätta och utmana gamla konsumtionsmönster och livsmedelssystem för att tillsammans göra det vi kan för att minska vårt klimatavtryck. För att nå de globala hållbarhetsmålen och halvera matsvinnet måste vi samarbeta.

Vi står för en klockren win-win-win situation, där producenten inte behöver slänga fullt användbar mat, köparen gör en bra affär samtidigt som man gör en insats för miljön! Vi är ett helt och hållet digitalt bolag, dvs inget eget lager, transporter eller fordon.