Melica

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.