Melleruds kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Melleruds kommun har antagit 7 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Melleruds kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 16, 17 och 19.