Melleruds kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Melleruds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Melleruds kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3, 12, 13 och 19.