Miljöbron

Vårt åtagande

Miljöbron åtar sig att skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Projekten har alltid miljö och hållbar utveckling som gemensam nämnare. Genom våra projekt kan arbetsgivarna få hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling och därmed kan deras verksamheter lättare att ställa om till fossilfrihet, göra bättre val eller förändra och framtidssäkra sin affärsmodell.