Mistra Urban Futures

Vårt åtagande

Vi är ett forskningscentrum som arbetar med en omställning till ett mer hållbart samhälle som är rättvist, grönt och tillgängligt. Så den omställning som Klimat 2030 arbetar för ligger i vår själva kärnverksamhet.