Modvion AB

Vårt åtagande

Modvion arbetar med krävande träkonstruktion. Exempelvis våra 150 m höga, modulära vindkraftverkstorn i laminerat trä, som sänker kostnaden för vindenergi med 6 procent. Genom att sänka kostnaden för ny vindenergi bidrar Modvion påtagligt till mer fossiloberoende, förnyelsebar elproduktion. Dessutom flyttar Modvion gränser för byggande i naturens kolfiber laminerat trä, som då ersätter byggande i nedsmutsande stål och betong!