Mölndal Energi

Vårt åtagande

Vår vision är att vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle. I enlighet med detta har vi satt ribban mycket högt när det gäller utfasningen av fossila bränslen. Under 2018 kommer vi att nå vårt mål om att bli ett helt fossilfritt företag.  Med fossilfritt företag menar vi 100 % förnybara bränslen i vår egen produktion samt i företagets egna fordon.

Förnybar kraftvärmeproduktion är en del av lösningen, vilket vårt utökade klimatbokslut som vi tar fram varje år visar på. Om de samhällskritiska funktioner som vår verksamhet bidrar med skulle ersättas med alternativ produktion skulle det leda till att utsläppen av koldioxid ökade med 148 000 ton (2017 års siffror). Att fortsätta arbeta med att ersätta sämre uppvärmningsalternativ med vår förnybara fjärrvärme är därför vårt viktigaste åtagande.