MQ MARQET AB

Vårt åtagande

MQ Marqet har som mål att verka i linje med Parisavtalet. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen och betyder i korthet att halvera växthusgasutsläppen globalt senast 2030. Vi på MQ Marqet ska kartlägga och mäta vår påverkan enligt GHG protocol i scope 1, 2 och 3 med 2020/2021 som basår, och därefter skapa mål och handlingsplaner. Vårt fokus är att reducera vår energianvändning, verka för förnyelsebar energi i leverantörskedjan och i sista hand klimatkompensera. Vårt mål är att årligen mäta och rapportera våra utsläpp och vår status i förhållande till 1,5 gradersmålet.

Vi kommer att jobba med att göra varje del av produktionsfasen mer resurseffektiv, men också titta på nya affärsmodeller och tekniker som gör att vi på olika sätt kan minska vårt avtryck. Eftersom det bästa ur klimatsynpunkt är att förlänga den aktiva livslängden för varje plagg, är kvalitet och cirkularitet en viktig del av MQ Marqets lösning för att minska koldioxidutsläpp. Vi jobbar idag med second hand, skräddartjänster, insamling av textilier samt uthyrning av plagg. Fokus ligger på att hitta ännu fler sätt att både producera och konsumera cirkulärt för att minska vårt avtryck.