Munkedals kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Munkedals kommun har antagit 14 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat