Naturskyddsföreningen

Vår åtagande

Naturskyddsföreningen arbetar för att Sveriges utsläpp ska minska till nära noll 2030, i linje med vad som krävs för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader, och i linje med det ansvar rika länder har att gå före i klimatomställningen i enlighet med klimatkonventionen.

Vi lever som vi lär på Naturskyddsföreningen, och har en strikt miljöpolicy för att minimera miljö- och klimatpåverkan från vår verksamhet. Föreningen mäter den totala klimatpåverkan från den egna verksamheten i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, en internationell standard för klimatredovisning.

Naturskyddsföreningens viktigaste bidrag är dock vår påverkan på samhället. Som Sveriges största och äldsta miljöorganisation har vi kraft att påverka samhällsutvecklingen. Vi folkbildar, opinionsbildar och mobiliserar människor för omställning. Vi beskriver miljöproblem och föreslår lösningar. Vi granskar politiken och näringslivet, påverkar beslutsfattare och samarbetar med en mängd aktörer för att underlätta och påskynda omställningen till en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Utsläppen minskar inte tillräckligt snabbt, vi ser det som vår uppgift att öka tempot i hela samhället.