NAVET science center

Vårt åtagande

Vi byter ut belysning till LED-belysning i våra utställningslokaler (ca 4000 kvm) under två år.