Nilörngruppen AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.