NMH Packaging

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.