Nolato Cerbo AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.