Nudgd AB

Vårt åtagande

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign för att underlätta för människor att göra hållbara val. Vi gör det lätt att göra rätt.

Genom att använda nudging och beteendevetenskapliga insikter i kombination med digitala verktyg hjälper vi företag, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter att agera i enlighet med Agenda 2030 och skapa mätbara resultat i sina hållbarhetsinitiativ. Vi arbetar till exempel med energianvändande, resvanor, matvanor och konsumtionsvanor. Vi håller på och ser över vår klimatpåverkan och kommer att ta fram en intern klimatplan.

 

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.