Öckerö kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Öckerö kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Öckerö kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 3 och 5.