Öckerö kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Öckerö kommun har antagit 2 av Kommunernas klimatlöften

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Öckerö kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 och 20.