Omställning Kungälv

Vårt åtagande

Omställning Kungälv arbetar för att bygga ett ekologiskt hållbart och starkt lokalsamhälle för att Kungälvs kommun ska kunna göra sin del i den nationella och globala omställningen. Detta gör vi genom att arbeta i grupper som verkar för:

  • Att Kungälvs kommun tillsätter ett Hållbarhetsråd
  • Ökat tempo i övergång till och utbyggnad av förnybar energi i kommunen
  • Att stimulera ökad lokal matproduktion
  • Minskning av fossildrivna transporter i kommunen
  • Opinionsbildning, utbildning och inspiration i omställningsfrågor

Vi vill påverka Kungälvs kommun och dess invånare så att aktiviteter sker inom hållbar resursanvändning för en omställning till ett hållbart och klimatsmart samhälle.