Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Vårt åtagande

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB ska under ett år, fr.o.m. bokslutsåret maj 2019, kartlägga hur mycket nödvändiga biltransporter vi gör samt vilket bränsle som används. I dagsläget finns två företagsbilar som bägge drivs med CNG (Compressed Natural Gas). Utifrån framtaget körunderlag skall vi ta fram mål med tillhörande handlingsplan med syfte att ytterligare minska vårt beroende av fossila bränslen. Företagets framtidsvision är att de transporter med bil som bedöms som nödvändiga inom vår verksamhet skall göras med fossilfritt bränsle så långt det är möjligt. Redan i dagsläget arbetar vi med transportfrågan kontinuerligt där vi bl.a. har interna företagsrutiner som prioriterar transporter med kollektivtrafik i de fall möjligheten finns. Det kan nämnas att vi under april månad 2019 inköpte en hopfällbar företagscykel som ytterligare skall skapa möjligheter och underlätta att vid fler tillfällen prioritera kollektivtransporter framför bil.