Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB

Vårt åtagande

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB:s främsta påverkan på klimatet har genom intern kartläggning visat sig utgöras av transporter i olika sammanhang. Transporter som delvis är beroende av fossila bränslen. Företaget arbetar dock kontinuerligt med att minska vårt utsläpp av växthusgaser. Genomförda åtgärder är bl.a. företagsbilar som drivs med biogas ( i dagsläget tre stycken), befrämja kollektiva transportlösningar i den omfattning detta fungerar i verksamheten samt skapa möjligheter för personal till distansarbete. Framgent undersöker vi möjligheterna med att införliva eldrivna transportlösningar i verksamheten, både som hyrbilar men även inköpta företagsbilar på sikt. Målsättningen under 2023 och 2024 är att prova, testa och utvärdera möjligheterna till eldrivna fordon inom vår verksamhet. Målsättningen är inom tre år skall minst en av företagsbilarna utgöras av ett eldrivet fordon.