Orust e-boats AB

Vårt åtagande

Vi kommer att medverka till att båtar/fartyg kan bli fossiloberoende och eldrivna för att även få bort de cancerogena PAH (polyaromatiska kolväten) från avgaser.