Orust kommun

Kommunernas klimatlöften

Orust kommun har antagit 6 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa

Orust kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 3, 12 och 17.