Orust kommun

Kommunernas klimatlöften

Orust kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

1. Vi har en laddplan för kommunen
10. Vi använder cirkulära möbler
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Orust kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 4