Paulig Foods

Vårt åtagande

Paulig Foods divisionen inom Paulig Group arbetar systematiskt med att minska miljöpåverkan från våra produkter och verksamhet, från odling till konsumentens kök. Detta gör vi bland annat genom att minska våra direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser samt att arbeta för att minska matsvinn. Redan nu drivs alla våra fabriker med förnyelsebar el och våra svenska anläggningar med biogas istället för fossila alternativ. Vi klimatkompenserar för de egna utsläpp vi inte kan undvika.

Paulig Foods är en del av Paulig Group och omfattar varumärken som Santa Maria, Risenta och Gold&Green.