Peas of heaven AB

Vårt åtagande

Peas of heaven arbetar kontinuerligt att främja en växtbaserat kost genom att utveckla, producera och erbjuda konsumenterna goda köttsubstitut. Våra mål för att bidra till klimat2030 är:

  • Hjälpa konsumenter att äta mer vegetariskt genom att utveckla produkter med fokus på smak och pris för att göra steget att äta mer vegetariskt lite enklare.
  • Se över våra klimatutsläpp. Vi behöver förstå vad i vår kedja bidrar mest till utsläpp för att veta hur vi kan göra mest impact för klimatet. Detta genom någon typ av klimatberäkningsmodell.
  • Svinnminimering i fabriken med mål att minimera vårt svinn med 50 % eller mer.
  • Optimera logistik och förpackningar genom att frakta så lite luft som möjligt men även dra ner mängden förpackningsmaterial och se över vad för typ av förpackningsmaterial vi bör använda.