PelletsFörbundet

Vårt åtagande

Användningen av bioenergi påverkar förutsättningarna inom nästan alla målområden. Vår organisation kommer att anstränga oss hårdare för att öka synligheten av bioenergins tilläggsvärden och möjligheter.