Pling transport

Vårt åtagande

Pling transport är ett lokalt cykelåkeri som utfört bud och distribution i Göteborg med enbart cyklar och lastcyklar sedan 2012. Vi kan ta upp till 200 kg eller 2 m3 gods på en enda cykel, men vi skjutsar även människor – i vår cykeltaxi. Vi tror på att vara ett miljömässigt och socialt schysst företag. Därför är Pling transport en ekonomisk förening där våra anställda kan bli medlemmar och tillsammans äga och styra företaget.

Pling transport åtar sig att, gällande godstransporter i Göteborg, jobba ännu mer inriktat för både egen del och i samarbete med andra aktörer för att ersätta fossildrivna lastbilar med elassisterade cyklar och lastcyklar.

Angående vår interna miljöpåverkan ska vi fortsätta jobba fokuserat utifrån våra miljömål, där vi bl.a. åtagit oss att:

  • minska den genomsnittliga energianvändningen för laddning av våra cykelbatterier med 10% per ton transporterat gods;
  • ställa krav på våra leverantörer om ökad ande­l återvunnet respektive förnybart material i de varor vi köper in regelbundet;
  • vid inköp av mat till anställda ha 100% vegetarisk/vegansk kost vid varje tillfälle, och så stor andel som möjligt av maten lagad på matsvinn.