Rabbalshede Kraft AB

Vårt åtagande

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom att bygga, äga och driva förnybara energikällor ska vi vara med och främja omställningen till ett hållbart samhälle. Våra satsningar och investeringar ska bidra till att nya energikällor kan växa fram och leverera grön energi när de behövs och där de behövs. Vi kommer att utmana gamla föreställningar för att hitta nya, hållbara lösningar på våra gemensamma utmaningar. Vi vill visa vägen och inspirera andra att utveckla nya energikällor tillsammans med oss. Detta gör vi genom att samarbeta, tänka nytt och ta ansvar.