Råda Industries

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.