Radar arkitektur & planering AB

Vårt åtagande

Som samhällsbyggnadsaktör har Radar stor möjlighet att påverka genom alla omställningsarbetets arbetssätt – vi planerar för framtidens samhällsstruktur, har målet om attraktiva samhällen och genom de innovationer vi gör tillsammans med framsynta aktörer inom byggande och planering, vill vi vara föregångare. Vi åtar oss att tillsammans med våra kunder flytta fram ambitionsnivån för klimat- och hållbarhetsfrågorna i projekten med fokus på det byggda resultatet. Det gör vi genom vår uppdragsprocess som utgår från ett evidensbaserat arbetssätt utifrån 4 kunskapsområden och ett hållbarhetsverktyg som fokuserar på de verkliga utmaningarna. Och en mängd metoder för hållbarhet.

För vår interna klimat- och miljöpåverkan ställer vi om från nationella till lokala leverantörer, som också bidrar till det sociala livet i butiksplan i staden. Vi minskar successivt vår klimatbelastning genom resurssnålt resande och där koldioxidutsläpp ändå genereras, kompenserar vi i Gold Standard-projekt.