“Regionen måste tänka som marknaden, då går det att förändra samhället.”

matts-johansson-1.jpg
Matts Johansson, medgrundare och delägare i Garveriet i Floda

 

Ni kallar Garveriet för “framtidens matdestination”. Vad innebär det?

– Det finns många akademiska uppsatser om hur vi ska äta och leva, men det måste bli verkstad också. Det andra snackar om, det ska vi göra. Dels har vi egna ekologiska odlingar och matproduktion, dels är vi en konferensanläggning där människor kan mötas och prata om de här frågorna. Som besökare på Garveriet får du smaka, titta, höra och lära dig. Hållbarhet och innovation är själva grejen i det här.

På vilket sätt kan Garveriet bidra till omställningen?

– Mitt mål är att vi ska vara hubben som äger frågan i Västra Götaland. Framför allt kommer vi att jobba väldigt mycket med matsvinnsfrågan. Sverige är det land som har mest hysteriska tankegångar kring det här: om pastan har gått ut, då kastar man den. Till och med salt har en hållbarhetsstämpel. Vi vill också diskutera köttfrågan. Vi får inte straffa ut bönderna, utan vi måste få folk att äta rätt kött. Och vi ska visa att man kan odla 30–40 ton grönsaker på 500 kvadratmeter i en nästan urban miljö. Då kan man börja fantisera lite: hur stor yta behöver vi om vi skulle odla för hela Göteborg? Vi vill berätta den storyn.

Vilka är Västra Götalands största fördelar ur ett omställningsperspektiv?

– Vi har det starkaste jordbrukslandskapet i Sverige. År 1960 var Göteborg självförsörjande på grönsaker och rotfrukter. Sedan dess, på 50 år, har allt försvunnit; det har blivit industrialiserat och import. Vi har all potential, men vi måste innovera tillbaka många gamla grejer som vi har glömt. Det finns också väldigt många bra innovativa organisationer och institutioner här, som Sveriges lantbruksuniversitet, Borås textil, Chalmers och Rise. Det är en stark tillgång. Men kunskapen har en förmåga att fastna innanför de egna väggarna; nu måste det bli verkstad av den.

Vad är viktigast om regionen ska lyckas bli fossiloberoende?

– Vi måste föra dialog och samarbeta, annars lyckas vi inte. De här frågorna är oerhört komplexa. Alla de fyra bitarna i Klimat 2030 – transporter, mat, konsumtion och bostäder – går i varandra och måste vävas samman. Vi behöver också mer kunskap, till exempel djupare förståelse för vad mat är för någonting. Jag tror att matfrågan kommer att vara jättestor snart, eftersom den står för en så stor del av klimatpåverkan. Och handeln måste få tryck på sig. De säger att de lyssnar på kunderna, men det är en illusion. Det är de som bestämmer vad de ska ha på hyllorna och vad du ska äta.

 

Om du får visionera fritt, hur hoppas du att regionen ska ha förändrats till år 2030?

– Då har man nått ner till entreprenörerna, där kunskapen och engagemanget finns. Lyckas man med det, då kommer man att lyckas med omställningen. Och den sista bastionen, det är du och jag som går och handlar. Kommunikation och reklam är otroligt viktigt här. Vi människor är som en skock får, våra hjärnor är lättpåverkade. Vi måste spela på det. Regionen måste tänka som marknaden, då går det att förändra samhället.

Om Matts Johansson
Ålder: 59 Bor: Floda
Gör: Medgrundare och delägare i Garveriet i Floda
Garveriet i Floda
Garveriet slog upp portarna hösten 2018. Här finns kafé, restaurang, bageri och en butik med lokalproducerade varor. Man har egna odlingar och jobbar med råvaror från grunden. Garveriet är också en konferensanläggning och erbjuder olika typer av skräddarsydda utbildningar och kurser inom matproduktion och hållbarhet.

Läs fler intervjuer

Anna-Kajsa Lidell, Food for progress: ”Vi som region ska ha visat vägen” 

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren: ”Regionen ska vara en ständig världsutställning av smarta projekt”

Fabienne Roux, Cykelköket i Biskopsgården: ”Det kan aldrig bli för många cykelkök” 

Pia Sandvik, RISE: ”Omställningen bygger på smartare lösningar”