Reparell

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

9. Vi ska ge tillgång till periodbiljett för längre tid på kollektivtrafiken till anställda.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

14. Vi ska minska matsvinnet från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

21. Vi ska ansvända cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

27. Vi ska göra en klimatbudget och minskar vår klimatpåverkan vid nybyggnation.