Research Institutes of Sweden (RISE)

Vårt åtagande

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vi arbetar tillsammans med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE har utvecklat en metod för att hållbarhetsdeklarera våra kunduppdrag och vårt mål är att samtliga uppdrag ska vara hållbarhetsdeklarerade och tydligt kopplade till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Metoden är ett viktigt steg för att tydligt visa hur RISE bidrar till en hållbar utveckling. Vi tror också att metoden kommer att stärka vårt fokus på hållbarhet i möten med kunder och partners.