Retherm Kruge AB

Vårt åtagande

Trycksatta rörsystem för alla fastigheter. Aquatherms tillverkning och produkter uppfyller alla ekologiska normer och högt ställda krav för att minimera miljöpåverkan. Fusiotherm och Climatherm är tillverkade i PP (Polypropen) med inbyggd glasfiberförstärkning. SHT tillverkas i PB (Polybuten) med integrerad diffussionspärr. Både PP och PB är material med utmärkta miljöegenskaper.

Samtliga rör har genomgått en omfattande miljöbedömning och finns i både Sunda hus, Byggvarubedömningen och listat hos Svanen.

Några viktiga miljöaspekter:

  • Återvinningsbara rörsystem
  • Helt fritt från korrosion
  • Energibesparingar genom modern tillverkning
  • Kemikalieresistent
  • Ingen kalkbeläggning
  • God isoleringsförmåga
  • Lång livslängd

 

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

7. Vi ska arbeta för klimatvänliga arbets- och tjänsteresor med cykel genom att gå med i Cykelvänligast.

8. Vi ska ha en policy för distansarbete som tillåter hemarbete hela dagar.

13. Vi ska minska klimatpåverkan från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

14. Vi ska minska matsvinnet från egna eller inköpta måltidslösningar i vår verksamhet och nå mål.

15. Vi ska minska vår klimatpåverkan från livsmedel på möten och event.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

18. Vi ska aktivt utforska potential för cirkulära affärsmodeller i verksamheten.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

26. Vi ska återbruka byggmaterial och installationer i våra fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.