Retherm Kruge AB

Vårt åtagande

Trycksatta rörsystem för alla fastigheter. Aquatherms tillverkning och produkter uppfyller alla ekologiska normer och högt ställda krav för att minimera miljöpåverkan. Fusiotherm och Climatherm är tillverkade i PP (Polypropen) med inbyggd glasfiberförstärkning. SHT tillverkas i PB (Polybuten) med integrerad diffussionspärr. Både PP och PB är material med utmärkta miljöegenskaper.

Samtliga rör har genomgått en omfattande miljöbedömning och finns i både Sunda hus, Byggvarubedömningen och listat hos Svanen.

Några viktiga miljöaspekter:

  • Återvinningsbara rörsystem
  • Helt fritt från korrosion
  • Energibesparingar genom modern tillverkning
  • Kemikalieresistent
  • Ingen kalkbeläggning
  • God isoleringsförmåga
  • Lång livslängd