Riksbyggen

Vårt åtagande

Riksbyggen bygger och förvaltar hållbara boende för alla. Vi vill verka aktivt för en hållbar utveckling och fossilfri region. Vi har antagit Färdplaner för fossilfri bygg och anläggningssektor, Färdplan för klimatneutral betong samt Färdplan för fossilfri uppvärmning inom ramen för Fossilfritt Sverige. Som steg på vägen använder oss av elbilar i förvaltning och sätter solceller på alla våra nyproducerade fastigheter.