Rybrinks i Kungsbacka AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.

10. Vi ska ge tillgång till bil- eller cykelpool, eller båda, för våra anställda.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

21. Vi ska använda cirkulära möbler på våra arbetsplatser.