Saveabl

Vårt åtagande

Vi har tagit fram en matkasse där vi räddar alla typer av varor som avviker i form, färg, utseende eller som på annat sätt inte uppfyller branschens skönhetskrav men har fullt lika god smak.

Vi åtar oss att rädda ännu mer bra mat från att slängas och att samtidigt se över alla resterande delar av vår verksamhet och se hur vi kan klimatoptimera det ytterligare. Detta innefattar packningsmateriel, transporter, energianvändning m.m.