Science Park Borås

Vårt åtagande

Vi kommer att verka för att aktiviteter och projekt kopplat till omställning från linjära flöden till en cirkulär ekonomi startas och genomförs.

Primärt kommer vi att arbeta inom området resurseffektiva produkter och tjänster.