Skövde kommun

Kommunernas klimatlöften

Skövde kommun har antagit 3 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
10. Vi använder cirkulära möbler
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

Skövde kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19 och 20.