Solhems fönsterputs & takvård

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

3. Vi ska ha en klimatstyrande resepolicy för hållbara tjänsteresor.

4. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning.

5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.

21. Vi ska ansvända cirkulära möbler på våra arbetsplatser.