Sotenäs kommun

Kommunernas klimatlöften

Sotenäs kommun har antagit 11 av Kommunernas klimatlöften

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Sotenäs kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 14, 16 och 20.