Stenab Fastigheter AB

Vårt åtagande

Företaget har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.