Stenungsunds kommun

Kommunernas klimatlöften

Stenungsunds kommun har antagit 4 av Kommunernas klimatlöften

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Stenungsunds kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 16 och 17.