Stenungsunds kommun

Kommunernas klimatlöften

 

Stenungsunds kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022: 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
14. Vi genomför energieffektiviseringar
15. Vi bygger i trä
18. Vi har en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Stenungsunds kommun uppger att de redan uppfyller följande klimatlöften: 4, 8, 12 och 16.