STF Villa Eira i Hjo

Vårt åtagande

Vi har avlagt Hållbarhetslöftet till våra gäster via STF, plastbantat och tagit in hållbara leverantörer. Vårt åtagande framöver är att minska klimatpåverkan från transporter genom att införskaffa en elcykel för våra egna transporter och uppmana våra gäster att transportera sig till oss med kollektivtrafiken. Vi kommer även att börja sortera ut överblivet matavfall till kommunens insamling av sådant samt att certifiera oss via Green Key.