Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Vårt åtagande

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Vi bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom de projekt vi arbetar i. Vi åtar oss att i alla våra projekt beakta våra förslags konsekvenser för hållbarhet. Vi strävar mot lösningar som bättre skyddar miljön och minskar påverkan på miljön.