Strömstad kommun

Kommunernas klimatlöften

Strömstad kommun har antagit 5 av Kommunernas klimatlöften

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
16. Vi producerar egen solel

Strömstads kommun har uppgett  ”detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” på löfte: 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19 och 20.