Surte åkeri

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.

28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.