Svenska Stenhus

Vårt åtagande

Vi har antagit följande löften inom Klimatlöftet för företag:

2. Vi ska söka gröna finansieringar för nya satsningar.

6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.

19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.

23. Vi ska minska miljöpåverkan i hyra lokaler genom gröna hyresavtal mellan företag och fastighetsägare.

25. Vi ska ha 100 procent förnybar el i företagets elavtal.